QUY TRÌNH: Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học.


Chi tiết xin xem hoặc tải về tại đây >>>