Tài nguyên
../document-library/zip Phần mềm Cắt, Nối và Chuyển đổi định dạng tệp Video miễn phí
Tác giả: http://www.pcfreetime.com/
Trích yếu:

 Format Factory là Phần mềm Cắt, Nối và Chuyển đổi định dạng tệp Video miễn phí, cách sử dụng đơn giản. Đặc biệt phần mềm có hỗ trợ giao diện Tiếng Việt(cài đặt xong, khởi động phần mềm lần đầu ta vào: Language ---> Select more language ---> Vietnamese  ---> ok). Do giao diện phần mềm là Tiếng Việt, phần khai thác các tính năng của phần mềm mời bạn đọc tự khám phá.

Kích thước: 41.704,3k
Tải về: Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 85328
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình