Phòng GD&ĐT Đông Triều thực hiện đa dạng các hình thức Bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2021 – 2022 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn thị xã

Từ ngày 02/8 đến ngày 13/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2021- 2022 cho hơn 2000 cán bộ, giáo viên nhân viên các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở với nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đồng thời đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch Covid – 19.


     Năm học 2021-2022 là năm tiếp tục thưc hiện chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa mới theo lộ trình đối với lớp 2 và lớp 6. Với mục tiêu chuẩn bị đội ngũ tốt nhất cho năm học lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các cấp học lựa chọn các nội dung bồi dưỡng theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT bám sát  yêu cầu đổi mới và chương trình GDPT 2018 phù hợp với tình hình  thực tế đội ngũ của ngành; tận dụng triệt để lợi thế về nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) và kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT của đội ngũ để thực hiện đa dạng các hình thức tập huấn như: trực tuyến, trực tiếp, trực tuyến kết hợp với trực tiếp nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra và đảm bảo các diều kiện phòng chống dịch covid 19 trong thời điểm hiện nay.

     Cụ thể, đối với cấp học mầm non, tại điểm cầu trung tâm ở Phòng GD&ĐT đội ngũ báo cáo viên là các giáo viên cốt cán của ngành đã truyền tải các nội dung tập huấn đến 30 điểm cầu trường mầm non cho hơn 800 học viên. Nội dung cơ bản là kiến thức lý thuyết về ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến hiện  đại  STEM vào tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non theo xu hướng áp dụng những chương trình giáo dục trải nghiệm; nâng cao năng lực quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Song song với việc bồi dưỡng trực tuyến, là các hoạt động tự thảo luận theo nhóm, theo tổ tại nhà trường để các kiến thức lý thuyết được vận dụng một các sáng tạo, hiệu quả nhất vào thực tế giảng dạy. Tất cả hướng tới mục tiêu để trẻ em mầm non vừa được học vừa được chơi và có nhiều cơ hội phát triển bản thân, kích thích tính tự chủ, chủ động, sáng tạo của trẻ. Đây chính là xu hướng mới trong giáo dục mầm non ở nước ta hiện nay.

     Đối với cấp tiểu học, các nội dung cần tập huấn trực tiếp nên các lớp tập huấn được chia theo khu vực để đảm bảo số người không tập trung đông tại một điểm và thuận lợi cho việc đi lại của CB, GV, NV các trường trên địa bàn. Các học viên được bồi dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hành thiết kế thực hành bài dạy (giáo án) theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; xây dựng các công cụ kiểm tra đánh giá học sinh, thiết kế đề kiểm tra phát triển phẩm chất năng lực học sinh. phương pháp quản lý và tổ chức hoạt động thư viện trường tiểu học... Với hình thức bồi dưỡng tập trung do các báo cáo viên là cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp học đã được lĩnh hội ở các hội nghị bồi dưỡng của  Bộ, Sở GD&ĐT truyền đạt, chia sẻ lại những nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, đánh giá học sinh đến toàn thể các cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn cấp học.

     Đối với cấp THCS, hội nghị tập huấn tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học hiện hành theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thảo luận, xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học, kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động học; đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 26 sửa đổi, bổ sung Thông tư 58; thực hành xây dựng Kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực. Các hội nghị tập huấn để tổ chức trực tuyến với 12 bộ môn, 14 phòng học và 28 báo cáo viên. Tại các lớp, báo cáo viên tổ chức triển khai các nội dung tập huấn trên các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến như Zoom, Meet. Sau 02 ngày tổ chức, trên 400 giáo viên, cán bộ quản lý tại các nhà trường đã tham gia học tập và thảo luận đạt hiệu quả. Hội nghị đã đạt được sự động thuận, thống nhất cao của học viên tham gia tập huấn.

     Thông qua chương trình bồi dưỡng này sẽ giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường học cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính chủ động trong hoạt động tự bồi dưỡng để từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 và góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển.

     Sau đây là một số hình ảnh trong đợt tập huấn:

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng phòng GD&ĐT

Chỉ đạo Hội nghị tập huấn cấp Tiểu học

 

Giáo viên THCS tham gia tập huấn tại điểm cầu THCS Kim Sơn

 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Hường – Phó trưởng phòng GD&ĐT tham dự buổi thực hành phương pháp dạy học STEM tại điểm cầu trường  MN Hoa Lan

Điểm cầu trường Mầm non Sao Mai

 

Điểm cầu trường Mầm non  Hoa Mai

 

 

CNTT-PGD


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất